Информационно-методологическое обеспечение анализа эффективности управленческой деятельности

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
При формировании механизма оценки эффективности менеджмента предприятия, прежде всего, необходимо решить вопрос информационно-методического сопровождения такого механизма, что обеспечивает система информационной поддержки. Однако прежде, чем перейти к описанию такой системы, в первую очередь, необходимо определить понятие информации на предприятии и ее основные характеристики, требуемые для квалифицированного обеспечения экономической диагностики предприятия в целом и отдельных его подразделений.
Опис
Матеріали сьомої міжнар. наук.-практ. конф. для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 30-31 березня 2012 р. / уклад.: С. Г. Васильєв; редкол.: Н. П. Сахацкий [та ін.]; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ. – Одеса, 2012.
Ключові слова
управленческая деятельность, эффективность
Бібліографічний опис
Матеріали сьомої міжнар. наук.-практ. конф. для викладачів, аспірантів та молодих вчених: "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи", 30-31 березня 2012 р.
DOI
ORCID:
УДК