Правовий статус суб'єкта аграрного права

Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Для дослідження такого питання як правовий статус суб'єкта аграрного права слід зосередити увагу на загальному визначенні поняття правосуб'єктності в теорії права та в аграрному праві. Визначення правового статусу окремого суб'єкта права пов'язане з дослідженням комплексу прав та обов'язків, якими він наділяється, з порядком їх набуття. Це ділком стосується суб'єктів аграрного права, оскільки вони є юридичними особами і виступають суб'єктами правовідносин, на них розповсюджуються загальнотеоретичні положення щодо правового становища юридичної особи. Під правовим становищем розуміється встановлене нормативно-правовими актами місце окремого суб'єкта права в певній системі.
Опис
Ключові слова
аграрне право, правовий статус, правосуб'єктність, правоздатність
Бібліографічний опис
Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвяч. пам'яті Є.В. Васьковського (до 150-річчя від дня його народження) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 20-21 травня 2016 р. / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ ; упоряд. і відп. ред. І. С. Канзафарова . – Одеса : Астропринт, 2016 .