Буквалізми у перекладі: стратегії подолання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Букаєв В. В.
Анотація
Методичні посібник до практичних занять та самостійної роботи містять рекомендації, інструкції, поради для виконання практичних завдань та самостійних робіт. Він також може бути корисним для широкого кола осіб, які удосконалюють свої навички в галузі теорії та практики перекладу та знання англійської мови.
Опис
Методичний посібник
Ключові слова
буквалізм, англійська мова, перекладацька діяльність, вимоги до перекладу, перекладацька інтерференція, буквальний переклад, калькування, 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, English language, literalism in translation, 035 Філологія
Бібліографічний опис
Буквалізми у перекладі: стратегії подолання : метод. посіб. до практ. занять та самост. роботи для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти спец. 035 Філологія спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ., ОП Переклад з англ. мови та другої інозем. укр. / уклад. О. П. Матузкова, О. В. Коваленко. – Одеса : Букаєв В. В., 2023. – 64 с.
DOI
ORCID:
УДК
811.111'25'271.14 (076)