Прагматика кольорових позначень у перекладознавчому аспекті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Прагматика будь-яких мовних одиниць тісно пов'язана з їхньою семантикою. Перша виступає як єдиний неповторний компонент того чи іншого знака; друга виражає значення, яке при застосуванні в різноманітних ситуаціях має різні відтінки, різну комунікативну спрямованість тощо. Відрізнити прагматичне значення від власно семантичного іноді дуже не просто. Прагматичні значення у мовленні мають тенденцію до закріплення, тому що людині властиво застосовувати у своїй мовленнєвій та розумовій діяльності динамічний стереотип.
Опис
Ключові слова
прагматика, кольорових позначень, перекладознавчому аспекті
Бібліографічний опис
Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis
DOI
ORCID:
УДК