Метаморфози поетичної душі в ранній ліриці О. Олеся

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1998
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Часо-просторові стосунки між ліричним героєм і уявлюваним світом, що утворюється в екзистенційному прориві до душі світової відбивають метаморфози поетової душі, що позначаються на рівні суб’єктно-об’єктних перетинків, метафоричних зміщень; циклічних рухів, що охоплюють композиційні особливості Олесевої лірики, а також надзвичайні надбання Олесевої поетики.
Опис
Ключові слова
лірика, метаморфози, Олесь О.
Бібліографічний опис
Історико-літературний журнал
DOI
ORCID:
УДК