Концепт “свобода” в драматургії Л. Українки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті досліджуються різні типи концепту “свобода” — фізичний, естетичний, етичний, які у драматургії Л.Українки представлені різними видами сем.
In this article the author investigates the different types of concept “freedom” (physical, aesthetical, ethical), which are presented in works by L.Ukrainka by various kinds of seme.
Опис
Ключові слова
концепт, свобода, сема, архісема, диференційна сема, concept, freedom, seme, archseme, differential seme
Бібліографічний опис
Записки з українського мовознавства = Opera in linguistica ukrainiana