Діяльність банків на ринку цінних паперів

Ескіз недоступний
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Анотація
Ринок цінних паперів, є одним з найбільш динамічних сегментів фінансового ринку і є своєрідним сполучним ланцюгом між ринком грошей та ринком капіталів. В Україні на даний час комерційні банки виступають основними фінансовими інститутами, що формують інфраструктуру ринку цінних паперів. На нинішньому етапі розвитку економіки проблема залучення банків до інвестиційних процесів крізь різні форми фінансування залишається актуальним. Якраз це визначає потребу у збільшенні спектру операцій банків на фондовому ринку як фінансових посередників. Більше детального вивчення потребує проблема прогнозування розвитку ринку цінних паперів та оцінки його впливу на стратегію і тактику поведінки банків як інвесторів з приводу керівництва портфелем цінних паперів.
Опис
Ключові слова
072 фінанси, банківська справа і страхування, банки, цінні папери, ризики, ринок цінних паперів
Бібліографічний опис
Мамуненко, М. С. Діяльність банків на ринку цінних паперів = Activity of banks in the securities market : дипломна робота магістра / М. С. Мамуненко. – Одеса, 2021. – 66 с.
DOI
ORCID:
УДК