Навчальний посібник з курсу “Рівняння математичної фізики”

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Досить часто у людини, яка вперше зіштовхується з математичною фізикою, виникає уявлення, що цей предмет є розділом фізики. Насправді це не є так. Математична фізика – це розділ математики, який досліджує точні та наближені розв’язки диференціальних рівнянь у частинних похідних. Таки рівняння описують різні фізичні процеси: явища гідродинаміки, теорії пружності, електродинаміки та інше. Основні питання, що виникають у процесі розв’язання задач математичної фізики пов’язані з побудовою розв’язків диференціальних рівнянь з частинними похідними. Тому викладання матеріалу починається з класифікації цих рівнянь.
Доступ тільки в електронних читальних залах бібліотеки. Для дотупу натисніть посилання нижче.
Опис
Ключові слова
прикладна математика, механіка, рівняння в частинних похідних, зведення до канонічного вигляду рівнянь математичної фізики, рівняння теплопровідності, рівняння коливань струни, метод Фур’є, метод інтегральних перетворень, інтеграл Фур’є, Функція Гріна, рівняння еліптичного типу, рівняння параболічного типу, рівняння гіперболічного типу, задача Коші, принцип Гюйгенса, функція Гауса, сферичні функції, перетворення Ханкеля, функції Беселя
Бібліографічний опис
Вайсфельд, Н. Д. Навчальний посібник з курсу “Рівняння математичної фізики” : (для студ. спец. "Прикладна математика" і "Механіка" / Н. Д. Вайсфельд, Г. Я. Попов, В. В. Реут. – Електрон. кн. – Одеса, 2013. – 215 с.
DOI
ORCID:
УДК
URI