Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД

Ескіз
Дата
2023
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Пропоновані методичні вказівки допомагають при підготовці до відповідей на практичних заняттях, оформленні робіт при самостійному виконанні завдань, при підготовці до атестації. Увагу приділено формуванню професійної компетентності соціальних працівників у сфері соціальної роботи з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД особами. Розраховано для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова.
Опис
Ключові слова
соціальна робота з людьми з ВІЛ/СНІД, соціальний супровід осіб з ВІЛ/СНІД, етичні засади роботи з ВІЛ-інфікованими, методи роботи з хворими на СНІД, 231 Соціальна робота
Бібліографічний опис
Соціальна робота з ВІЛ-інфікованими та хворими на СНІД : метод. рек. до практ. занять та самост. робіт для студентів ф-ту психології та соц. роботи першого (бакалавр.) рівня освіти, спец. 231 Соціальна робота / уклад.: У. В. Варнава. – Одеса : ФОП Бондаренко М. О., 2023. – 24 с.
DOI
ORCID:
УДК