Лексема «море» в українських прислів’ях та приказках: особливості національного стереотипу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Прислів’я та приказки акумулюють у собі досвід мовного колективу, пов’язаний з його культурними традиціями. Засобом втілення національно- культурної специфіки стає образність, а інтерпретується ця образнісгь відповідно до національно-культурного простору мовного колективу. У прислів'ях та приказках, як і в інших видах паремій, семіотична структура складається з двох компонентів: один містить інформацію, експліцигно виражену в тексті, а інший — інформацію, імгіліцитно присутню. Саме другий компонент, за умов його сприйняття, дозволяє зрозуміти особливості народного стереотипу щодо того або іншого об’єкту.
Опис
Ключові слова
лексема, море, українських прислів’ях, приказках, особливості, стереотипу
Бібліографічний опис
Записки з загальної лінгвістики = Opera annua in linguistica generalis
DOI
ORCID:
УДК