Провідні мотиви есеїстики ІБТ (за матеріалами збірки «Автогеографія»)

Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У статті йдеться про провідні мотиви публіцистики Ігоря Бондаря-Терещенка в книзі «Автогеографія» й доводиться, що вони є тими чинниками, які дозволяють сприймати три есеї в книзі як публіцистичний цикл.
Статья посвящена основным мотивам публицистики Игоря Бондаря-Терещенко в книге «Автогеография». Доказано, что они объединяют три эссе книги в публицистический цикл.
The present article is dedicated to the main Igor Bondar-Tereshenko’s motives of journalism in the book «Autogeography». It has been proved that these are the motives which combine three essays of the book in the publicistic cycle.
Опис
Дiалог: медiа-студiї :збiрник наукових праць / Коллект. автор, вiдп. ред.: Александров, Олександр Васильович ; укр.. - Одеса : ОНУ iм. I.I. Мечникова, 2009.
Ключові слова
есей, ІБТ, цикл, мотив, публіцистика, єссе, ИБТ, цикл, мотив, публицистика, essay, I.B.T., cycle, motive, journalism
Бібліографічний опис
Дiалог: медiа-студiї :збiрник наукових праць
DOI
ORCID:
УДК