Касаційне оскарження ухвал особами, яких не було залучено до участі у справі у господарському судочинстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Вид-во СНУ
Анотація
П.8 ч.2 ст. 129 Конституції України передбачає забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом, як одну із основних засад судочинства. Отже, з одного боку, законодавець визнає касаційне оскарження судових актів за важливий чинник здійснення судочинства, натомість з іншого - передбачає можливість обмеження законом права на касаційне оскарження.
Опис
Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю СНУ ім. В. Даля (м. Луганськ, 3-10 лютого 2010 р.) / За заг. ред. О.В. Шаповалової. - Луганськ: Вид-во СНУ, 2009.
Ключові слова
господарське судочинство, касаційне оскарження
Бібліографічний опис
Правові проблеми взаємодії держави і бізнесу: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю СНУ ім. В. Даля (м. Луганськ, 3-10 лютого 2010 р.)
DOI
ORCID:
УДК