Активність глутатіонзалежних ферментів в органах щурів при гіпотермії

Ескіз недоступний
Дата
2018
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Проведено дослідження активності деяких антиоксидантних ензимів, а саме глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази, в різних тканинах щурів в умовах гіпотермії...
The activity of some antioxidant enzymes, namely glutathione peroxidase and glutathione reductase, in various tissues of rats under conditions of hypothermia was conducted. As a result of work it was discovered that in conditions of hypothermia, in the studied tissues of rats, the activity of glutathione peroxidase tended to decrease, with the exception of blood serum. The activity of glutathione reductase, in cold stress conditions, in the tissues of rats significantly decreased by an average of 87%, with the exception of liver tissue.
Опис
Ключові слова
6.040102 біологія, глутатіонпероксидаза, глутатіонредуктаз, glutathione peroxidase, glutathione reductase
Бібліографічний опис
Костюк, М. В. Активність глутатіонзалежних ферментів в органах щурів при гіпотермії = Activity of glutathion-dependent enzymes in rat organs during hypothermia : Дипломна робота бакалавра / М. В. Костюк; наук. кер. С. С. Чернадчук; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. біохімії. – Одеса, 2018. – 39 с.
DOI
ORCID:
УДК