Сучасні тенденції розвитку та інновації в логістиці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
На даний момент вітчизняні підприємства гостро потребують удосконалення своєї діяльності через скорочення часових інтервалів і витрат у постачанні, виробництві та збуті. В умовах загострення конкурентної боротьби та необхідності своєчасно адаптуватися до складної економічної ситуації це можна здійснити за допомогою впровадження інновацій у логістичну діяльність.
Опис
Ключові слова
логістична діяльність, рентабельність, розвиток, інновація
Бібліографічний опис
Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: монографія
DOI
ORCID:
УДК