Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра

Анотація
У методичних вказівках наведено основні положення з організації виконання кваліфікаційної роботи магістра, вимог до структури, її обсягу та оформлення, рекомендації щодо підготовки до захисту та порядку захисту роботи, а також відповідні приклади. Методичні вказівки призначені для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Основна мета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти в організації науково- дослідницької діяльності та забезпечити єдині критерії оформлення кваліфікаційної роботи магістра.
Опис
Ключові слова
кваліфікаційна робота магістра, магістр, структура, обсяг, доповідь до захисту
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» [Електронний ресурс] / укладачі М. А. Дем’янчук, О. О. Колесник, О. М. Савастєєва, В. В. Бутенко. – Одеса, 2022. – 50 с.
DOI
ORCID:
УДК