Сучасні уявлення щодо механізмів формування біоплівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова=Odesa National Mechnykov University
Анотація
В оглядовій статті викладено сучасні уявлення щодо процесу формування біоплівки умовно-патогенними та патогенними мікроорганізмами. Сьогодні біоплівка розглядається як основна форма існування мікробних угруповань у природних умовах, процеси, що протікають у них, обумовлюють реалізацію багатьох притаманних бактеріям ознак. Численні дослідження дозволили розкрити ключові механізми, що лежать в основі цього процесу.
В обзорной статье описано современное представление о процессе образования биоплёнки. На сегодняшний день, биоплёнка рассматривается как основная форма существования микробных сообществ в природных условиях, процессы, которые происходят в биоплёнках, обусловливают реализацию многих характерных для бактерий признаков. Многочисленные исследования позволили раскрыть ключевые механизмы, которые лежат в основе это го процесса .
Biofilm formation process play an important role in microorganisms existence. Numerous investigations improve our knowledge about basic mechanisms involved in this process. Nowadays the biofilm is identified as a basic form of microbial community existence in nature and the processes taking place in the biofilms provide realization of all the major properties of bacteria. This work is dedicated to a review of the basic works forming contemporary minds about biofilm formation processes.
Опис
Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology. - 2011. - № 2 (14). - С. 8-22.
Ключові слова
біоплівка, міжклітинна комунікація, quorum sensing, аутоіндуктори, месенджери, биоплёнка, межклеточная коммуникация, аутоиндукторы, мессенджеры, biofilm, cell-to-cell communication, autoinductors, messengers
Бібліографічний опис
Мікробіологія і біотехнологія=Microbiology & Biotechnology
DOI
ORCID:
УДК