Сутність та реалізація інвестиційно‐ інноваційного процесу на промисловому підприємстві

Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Активізація інноваційної діяльності підприємств та забезпечення їх динамічного розвитку в умовах ринкової економіки України пов'язана, насамперед, з пошуком джерел і форм інвестування, які мають забезпечити баланс між інноваційними витратами та фінансовими можливостями, та спрямовані на впровадження інновацій, проведення технічного й технологічного оновлення виробництва. Інвестиційний процес в Україні не виконує інноваційної функції, кінцевим результатом реалізації якої мала б стати структурна перебудова національної економіки в напрямі формування виробництв із довгостроковими інноваційними конкурентними перевагами, спроможними ефективно реагувати на посилення внутрішніх і зовнішніх дестабілізуючих чинників.
Опис
Ключові слова
активізація інноваційної діяльності, ринкова економіка, Україна, інвестиційно-інноваційний процес
Бібліографічний опис
Інноваційна економіка : теоретичні та практичні аспекти / Є. І. Масленніков [та ін.]; за ред. Є. І. Масленніков. – Херсон : Грінь Д. С., 2016. - Вип. 2 : / за ред. К. В. Ковтуненко. – 2017. – 904 c.
DOI
ORCID:
УДК