Мікрозообентос піщаних грунтів в акваторії Малого Фонтану

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
На сьогодні Чорне море відчуває сильний антропогенний прес, особливо сильно це проявляється в його мілководній північно-західній частині, де розташовані головні порти України - Одеса, Іллічівськ і Південний. Одним із джерел забруднення акваторій можуть бути баластні води суден. Як показав контроль Держінспекції охорони вод Чорного моря, баластні води часто містять значні кількості зважених речовин, сполук заліза, нафтопродуктів. Але основна загроза водного середовища при скиданні баласту в акваторіях Одеської затоки полягає в можливому перенесенні чужорідних організмів, акліматизація яких може завдати істотної шкоди вже складеній природній екосистемі. Перенесення чужорідних організмів-вселенців з баластними водами назване чумою XX століття і виділене міжнародною громадськістю як одна з найбільших загроз для екологічного стану морів. Другий вид біологічного впливу людини на море - мікробне забруднення. В цьому випадку достатньо назвати епідемію холери, закриття пляжів для купання за санітарними показниками, щоб стала зрозуміла значущість цього виду забруднення
Опис
Ключові слова
7.04010201 біологія, біоценоз, прибережна зона моря, екосистема, макрозообентос, трофічна структура
Бібліографічний опис
Доцина, А. О. Мікрозообентос піщаних грунтів в акваторії Малого Фонтану : кваліфікаційна робота / А. О. Доцина; наук. керівник: О. В. Чернявський; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. гідробіології та загальної екології. – Одеса, 2013. – 36 с.
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання