Вміст дієнових кон`югатів і малонового діальдегіду за умов внутрішньоутробної гіпоксії плоду

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В останні роки широко обговорюється роль активних форм кисню (АФК) і ініційованих ними вільнорадикальних процесів при різних патологічних і фізіологічних процесах. В нормальних умовах активність цих процесів знаходиться на невисокому рівні, але при стресових ситуаціях відбувається посилене утворення АФК, під дією яких відбувається надмірна і неконтрольована активація процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), що може привести до патологічного стану, який супроводжується дисбалансом ферментативних і неферментативних компонентів системи антиоксидантного захисту. Фізіологічна вагітність може супроводжуватися суттєвими змінами в про/антиоксидантному статусі.
Опис
Ключові слова
7.04010201 біологія, каталаз, кон'югат, методи дослідження, окиснення ліпідів, антиоксидантна система
Бібліографічний опис
Вінявський, О.В. Вміст дієнових кон`югатів і малонового діальдегіду за умов внутрішньоутробної гіпоксії плоду : кваліфікаційна робота / О. В. Вінявський; наук. керiвник: С. С. Чернадчук; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. біохімії. – Одеса, 2013. – 42 с.
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання