Макрозообентос озера Котлабух: багаторічна динаміка видового складу і кількість показників

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Придунайські озера мають велике екологічне і економічне значення. Вони є джерелом водопостачання прилеглих населених пунктів і в значній мірі визначають розвиток в даному регіоні зрошуваного землеробства та рибного господарства, також використовуються в рекреаційних цілях.
Опис
Ключові слова
8.04010201 біологія, губки spongia, озеро Котлабух, лімнологічна характеристика, макрозообентос, кільчасті черви аnnelida, ракоподібні сrustacea, біомаса
Бібліографічний опис
Овсепян, М. С. Макрозообентос озера Котлабух: багаторічна динаміка видового складу і кількість показників : кваліфікаційна робота / М. С. Овсепян; наук. керiвник: М. М. Джуртубаєв; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. гідробіології та загальної екології. – Одеса, 2013. – 57 с.
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання