Активність гідролітичних ферментів сироватки крові при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Анотація
Виразкова хвороба (ВХ) шлунку і дванадцятипалої кишки займає одне з перших місць в структурі захворювань органів травлення і широко поширена у всіх країнах світу. В економічно розвинених країнах ВХ спостерігається у 4-10 % дорослого населення. В Україні цей показник складає близько 8-10 % і має тенденцію до збільшення з кожним роком.
Опис
Ключові слова
7.04010201 біологія, виразкова хвороба, трипсиноподібна протеїназа, лужна фосфатаза, патогенез, етіологія
Бібліографічний опис
Федорчук, О. І. Активність гідролітичних ферментів сироватки крові при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки : кваліфікаційна робота / О. І. Федорчук; наук. керівник: І. Л. Вовчук; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. біохімії. – Одеса, 2013. – 43 с.
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання