Показники стану прооксидантної системи у білих щурів після рентгенівського опроміння на фоні дії біологічно-активних речовин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В умовах екологічної ситуації, що погіршується, і постійного техногенного впливу людина, як і все живе, перебуває в стані пригніченої адаптації. Живі організми по-різному реагують на ці негативні фактори [Єршова, 2010]. Формування захисних ефектів адаптації забезпечується відповідною зміною функціонування практично всіх основних систем організму. При інтенсивній або тривалій дії на організм негативних факторів у його клітинах відбувається активація процесів вільно-радикального окислення, зниження синтезу білку і денатурація білкових структур. Це приводить до патологічних змін на рівні клітини та організму [Барабой, 1991].
Опис
Ключові слова
8.04010201 біологія, живий організм, антиоксидантна система організму, біологічні мембрани
Бібліографічний опис
Жекова, Г. Д. Показники стану прооксидантної системи у білих щурів після рентгенівського опроміння на фоні дії біологічно-активних речовин : кваліфікаційна робота / Г. Д. Жекова; наук. керівник: Л. І. Сьомик; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. фізіології людини та тварин. – Одеса, 2013. – 45 с.
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання