Мікроартроподи гнізд свійських птахів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В сільській місцевості відбувається тісний контакт тварин і людини, диких та свійських тварин, таким чином звірі та птахи можуть бути включені до циркуляції паразитів з природних вогнищ в синантропні і навпаки, а також виявитись переносниками збудників трансмісивних захворювань людини і тварин. Актуальність вивчення кліщів — мешканців гнізд свійских птахів для загальної акарології і біоценології визначається можливістю на їх прикладі виявити закономірності формування тимчасових угруповань тваринних організмів. В наш час дуже актуальна проблема синантропізації, а гнізда свійських птахів — є однією із ланок в ланцюзі факторів освоєння мешканцями дикої природи житла людини.
Опис
Ключові слова
7.04010201 біологія, мікроартропод, екологічні угруповання, акарофауни птахів, кліщі
Бібліографічний опис
Богачук, О.І. Мікроартроподи гнізд свійських птахів : дипломна робота / О. І. Богачук; наук. керiвник: С. Я. Бурдейна; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. зоології. – Одеса, 2013. – 47 с.
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання