Виявлення бактеріофагів та умовно-патогенних бактерій у воді північно-західної частини Чорного моря

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Існування біосфери і людини завжди було засноване на використанні води. Людство постійно прагнула до збільшення водоспоживання, чинячи на гідросферу великий багатоаспектний тиск. Водойми — це природне середовище для життя різних мікроорганізмів. Утворення ними складних біоценозів обумовлює біологічну рівновагу [36]. Усе зростаючі масштаби утягування водойм у життєдіяльність людини, збільшення об'єму скиданих у водойми стічних вод може привести до порушення утвореної рівноваги водойму, вичерпанню самоочищувальної здібності та перетворення в об'єкт не придатний для використовування людиною
Опис
Ключові слова
8.04010203 вірусологія, небезпека морської води, лактозопозитивні кишкові палички, загальне мікробне число, штами Citrobacter freundi, Leminorella species, Proteus vulgaris, поверхнево-активні речовини, імуноферментний аналіз
Бібліографічний опис
Перепелиця, Н. О. Виявлення бактеріофагів та умовно-патогенних бактерій у воді північно-західної частини Чорного моря : кваліфікаційна робота / Н. О. Перепелиця; наук. керiвник: Т. В. Гудзенко; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. мікробіології, вірусології та біотехнології. – Одеса, 2013. – 52 с.
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання