Управління ефективністю виробництвом в вертикально-інтегрованих структурах агропродовольчої сфери

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Фенікс
Анотація
В сучасній науковій економічній думці розвиткові вертикально-інтегрованих підприємств приділяється особливе місце, адже саме такі структури здатні задовольняти зростаючі потреби людей у продовольстві та продуктах харчування.
Опис
Перспективи ефективних управлінських рішень в бізнесі та проектах: Матеріали міжнар. наук.-практич. конференції (15-16 жовтня 2015 р., м. Одеса) / Мінародний гуманітарний університет. - Одеса: Фенікс, 2015.
Ключові слова
вертикально-інтегровані підприємства, агропродовольча сфера, умови реалізації
Бібліографічний опис
Перспективи ефективних управлінських рішень в бізнесі та проектах: Матеріали міжнар. наук.-практич. конференції (15-16 жовтня 2015 р., м. Одеса)
DOI
ORCID:
УДК