Фенотипові прояви лейкозів у дітей різного віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Протягом останніх років рівень дитячих онкохвороб в державі складає 11 випадків захворювання на 100 тисяч дитячого населення, таким чином, щороку в Україні близько тисячі дітей віком до 18 років уражують онкологічні хвороби. Із них приблизно 46% потерпають від хвороб крові (лімфоми, лейкози, гістеоцитози). У порівнянні з частотою інших захворювань дитячого віку злоякісні пухлини у дітей виявляються рідко, однак за своєю значущістю у структурі дитячої смертності та інвалідизації займають одно із перших місць
Опис
Ключові слова
8.04010201 біологія, гемобластози, лейкози, етіологія, патогенез лейкозу
Бібліографічний опис
Дьякон, Л. Л. Фенотипові прояви лейкозів у дітей різного віку : кваліфікаційна робота / Л. Л. Дьякон; наук. керiвник: В. М. Тоцький; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. генетики та молекулярної біології. – Одеса, 2013. – 44 с
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання