Розмірно-масові характеристики рапани Rapana venosa Valenciennes із різних районів Чорного моря

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Інвазивні чужорідні види нині вважаються однією з основних загроз для біорізноманіття поряд з втратою місцеперебувань і фрагментацією екосистем. Очікується, що біологічні інвазії стануть основними двигунами екологічної дезінтеграції через все зростаючого поширення чужорідних видів, що викликано більшою мобільністю людини, різким зростанням транспортних технологій, розширенням туризму і подорожей, а також вільної всесвітньої торгівлі . Важко точно підрахувати економічний збиток, викликаний біологічними інвазіями.
Опис
Ключові слова
7.04010201 біологія, антропогенний вплив, біота, Чорне море, рапани, морфолого анатомічні особливості, пзмч, гідролого гідрохімічна характеристика
Бібліографічний опис
Корнієнко, Р. О. Розмірно-масові характеристики рапани Rapana venosa Valenciennes із різних районів Чорного моря : кваліфікаційна робота / Р. О. Корнієнко; наук. керiвник: О. В. Чернявський; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Біол. ф-т, Каф. гідробіології та загальної екології. – Одеса, 2013. – 41 с.
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання