Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМВПС

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 52
 • Документ
  Трансмісія монетарної політики ЄЦБ на країни Східної Європи
  (Олді Плюс, 2023) Алексеєвська, Галина Сергіївна; Alekseievska, Halyna S.
  Методичні вказівки написані відповідно до програми навчальної дисципліни «Трансмісія монетарної політики ЄЦБ на країни Східної Європи», що викладається здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Основна мета методичних вказівок – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на аудиторних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістовних модулів та тем. *Фінансується Європейським Союзом. Проте висловлені погляди та думки належать лише авторам і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з освіти та культури (EACEA). Ні Європейський Союз, ні орган, що надає гранти, не можуть нести за них відповідальності.
 • Документ
  Сучасні теорії транснаціональних корпорацій
  (Олді Плюс, 2023) Алексеєвська, Галина Сергіївна; Alekseievska, Halyna S.
  Методичні вказівки написані відповідно до програми навчальної дисципліни «Сучасні теорії транснаціональних корпорацій», що викладається здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» спеціальність 292 - Міжнародні економічні відносини, галузі знань 29 - «Міжнародні відносини». Основна мета методичних вказівок – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні дисципліни на практичних заняттях та у процесі самостійної роботи. Матеріал представлено у розрізі змістових модулів та тем.
 • Документ
  Міжнародні економічні відносини
  (Олді Плюс, 2023) Алексеєвська, Галина Сергіївна; Alekseievska, Halyna S.
  Методичні вказівки до практичних занять «Міжнародні економічні відносини» розроблені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Вказівки містять план практичних занять, приклади тестових завдання та задач для самоконтролю студентів, питання для підсумкового контролю, порядок оцінювання успішності студентів та список рекомендованої літератури. Данні вказівки допоможуть їм ознайомитися, систематизувати, засвоїти та перевірити свої знання з дисципліни, а також зробити висновки щодо отриманих знань. Виконуючи тестові завдання, студенти зможуть підготуватися до складання іспиту.
 • Документ
  Listening and Reading
  (Олді Плюс, 2023) Набока, Олена Миколаївна; Наймушина, Катерина Геннадіївна; Naboka, Olena M.
  Методичні вказівки «Listening and Reading» рекомендовані для відпрацювання відповідних умінь та навичок роботи з фаховими автентичним матеріалом з англійської мови. Укладено відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни «Англійська мова», яка є обов’язковою дисципліною для здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Мiжнароднi вiдносини, суспільні комунікації та регіональні студії».
 • Документ
  Турецька мова [4 курс]
  (Астропринт, 2023) Шаглі, Ганна Іванівна; Тарасюк, Юлiя Матвiївна; Відімська, Катерина Ігорівна; Насіківська, Віра Миколаївна; Shahli, Hanna I.; Tarasiuk, Yuliia M.; Vidimska, Kateryna I.; Nasikivska, Vira M.
  Методичні вказівки розраховані на поглиблене вивчення тем навчальної дисципліни «Турецька мова» та були розроблені відповідно до робочої програми та силабусу для здобувачів четвертого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Основна мета вказівок — надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні тем практичних занять та у процесі самостійної роботи.
 • Документ
  Турецька мова [3 курс]
  (Астропринт, 2023) Відімська, Катерина Ігорівна; Тарасюк, Юлiя Матвiївна; Шаглі, Ганна Іванівна; Насіківська, Віра Миколаївна; Vidimska, Kateryna I.; Tarasiuk, Yuliia M.; Shahli, Hanna I.; Nasikivska, Vira M.
  Методичні вказівки розраховані на поглиблене вивчення тем навчальної дисципліни «Турецька мова» та були розроблені відповідно до робочої програми для здобувачів третього курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Основна мета вказівок — надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні тем практичних занять та у процесі самостійної роботи.
 • Документ
  Турецька мова [2 курс]
  (Астропринт, 2023) Шаглі, Ганна Іванівна; Тарасюк, Юлiя Матвiївна; Відімська, Катерина Ігорівна; Насіківська, Віра Миколаївна; Shahli, Hanna I.; Vidimska, Kateryna I.; Tarasiuk, Yuliia M.; Nasikivska, Vira M.
  Методичні вказівки розраховані на поглиблене вивчення тем навчальної дисципліни «Турецька мова» та були розроблені відповідно до робочої програми та силабусу для здобувачів другого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Основна мета вказівок — надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні тем практичних занять та у процесі самостійної роботи.
 • Документ
  Турецька мова [1 курс]
  (2023) Відімська, Катерина Ігорівна; Тарасюк, Юлiя Матвiївна; Шаглі, Ганна Іванівна; Насіківська, Віра Миколаївна; Vidimska, Kateryna I.; Tarasiuk, Yuliia M.; Shahli, Hanna I.; Nasikivska, Vira M.
  Методичні вказівки розраховані на поглиблене вивчення тем навчальної дисципліни «Турецька мова» та були розроблені відповідно до робочої програми для здобувачів першого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Основна мета вказівок — надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні тем практичних занять, та у процесі самостійної роботи.
 • Документ
  Мас-медіа і політика
  (Олді Плюс, 2023) Набока, Олена Миколаївна; Naboka, Olena M.
  Методичні вказівки «Мас-Медіа і Політика» рекомендовані для відпрацювання відповідних умінь та навичок роботи з фаховими автентичними текстами з англійської мови. Укладено відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни «Англійська мова», яка є обов’язковою дисципліною для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Мiжнароднi вiдносини, суспільні комунікації та регіональні студії».
 • Документ
  Соціологія
  (Олді Плюс, 2023) Романенко, Світлана Володимирівна; Romanenko, Svitlana V.
  В методичних рекомендаціях зроблено акцент на засвоєнні категоріального апарату та основних соціологічних теорій та вчень, що можуть допомогти як в роботі майбутнього працівника соціальної сфери, так і в повсякденному житті сучасної молодої людини, громадянина. Розраховано на здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота.
 • Документ
  Іноземна мова у дипломатичній практиці та міжнародному спілкуванні (китайська мова)
  (Астропринт, 2023) Шевченко, Юлія Геннадіївна; Карпенко, Максим Юрійович; Karpenko, Maksym Yu.
  Методичні вказівки розраховані на поглиблене вивчення тем навчальної дисципліни «Іноземна мова у дипломатичній практиці та міжнародному спілкуванні (китайська мова)» та були розроблені відповідно до робочої програми та силабусу для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Основна мета вказівок — надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні тем практичних занять та в процесі самостійної роботи.
 • Документ
  Міграційний процес в Середземномор’ї
  (Астропринт, 2023) Майстренко, Юлія Іванівна; Грабіна, Ганна Вікторівна; Maistrenko, Yuliia I.; Grabina, Ganna V.
  Методичні вказівки розраховані на поглиблене вивчення тем вибіркової навчальної дисципліни «Міграційний процес у Середземномор’ї» та були розроблені відповідно до робочої програми та силабусу для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».
 • Документ
  Політологія
  (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023) Ніколаєва, Майя Іванівна; Nikolaieva, Maiia I.
  У методичних вказівках наведено основні положення для вивчення дисципліни «Політологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Право» спеціальності 081 Право. Основнамета рекомендацій – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти упідготовці та вивченні тем практичних занять та у процесі самостійної роботи.
 • Документ
  Іноземна мова у дипломатичній практиці та міжнародному спілкуванні (турецька мова)
  (2023) Тарасюк, Юлiя Матвiївна; Відімська, Катерина Ігорівна; Шаглі, Ганна Іванівна; Tarasiuk, Yuliia M.; Vidimska, Kateryna I.; Shahli, Hanna I.
  Методичні вказівки розраховані на поглиблене вивчення тем навчальної дисципліни «Іноземна мова у дипломатичній практиці та міжнародному спілкуванні (турецька мова)» для здобувачів першого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Основна мета вказівок — надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні тем практичних занять та у процесі самостійної роботи.
 • Документ
  Лінгвокраїнознавство (турецька мова)
  (2023) Тарасюк, Юлiя Матвiївна; Відімська, Катерина Ігорівна; Шаглі, Ганна Іванівна; Tarasiuk, Yuliia M.; Vidimska, Kateryna I.; Shahli, Hanna I.
  Методичні вказівки розраховані на поглиблене вивчення курсу лекцій навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство (турецька мова)» та були розроблені відповідно до робочої програми та силабусу для здобувачів першого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Основна мета вказівок — надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні тем практичних занять та у процесі самостійної роботи.
 • Документ
  Іноземна мова у дипломатичній практиці та міжнародному спілкуванні (новогрецька мова)
  (2023) Сніговська, Оксана Володимирівна; Малахіті, Андрій Васильович; Snigovska, Oksana V.; Malakhiti, Andrii V.
  Методичні вказівки розраховані на поглиблене вивчення тем із навчальної дисципліни «Іноземна мова у дипломатичній практиці та міжнародному спілкуванні (новогрецька мова» і були розроблені відповід- но до робочої програми та силабусу для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Основна мета розроблення методичних вказівок – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні тем практичних занять та у процесі самостійної роботи.
 • Документ
  Ісламський чинник у світовій політиці
  (2023) Захарченко, Алла Миколаївна; Zakharchenko, Alla M.
  Методичні вказівки розраховані на поглиблене вивчення тем навчальної дисципліни «Ісламський чинник у світовій політиці» здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», та були розроблені відповідно до силабусу та робочої програми дисципліни. Основна мета вказівок — надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні тем практичних занять та у процесі самостійної роботи.
 • Документ
  Україна в системі міжнародної безпеки
  (2023) Максименко, Ірина Володимирівна; Maksymenko, Iryna V.
  Методичні вказівки розраховані на поглиблене вивчення тем навчальної дисципліни «Україна в системі міжнародної безпеки» здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та були розроблені відповідно до силабусу та робочої програми дисципліни. Основна мета вказівок — надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні тем практичних занять та у процесі самостійної роботи.
 • Документ
  ЄС у системі міжнародної безпеки ХХI ст.
  (2023) Романова, Ольга Володимирівна; Кузьмін, Денис Валерійович; Romanova, Olha V.; Kuzmin, Denys V.
  Методичні вказівки розраховані на поглиблене вивчення тем навчальної дисципліни «ЄС у системі міжнародної безпеки ХХI ст.» та були розроблені відповідно до робочої програми та силабусу для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Основна мета вказівок – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні тем практичних занять та у процесі самостійної роботи.
 • Документ
  Теорія взаємодії держав
  (2023) Покась, Михайло Сергійович; Романова, Ольга Володимирівна; Pokas, Mykhailo S.; Romanova, Olha V.
  Методичні вказівки розраховані на поглиблене вивчення тем навчальної дисципліни «Теорія взаємодії держав» здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та були розроблені відповідно до силабусу та робочої програми дисципліни. Основна мета вказівок – надати методичну допомогу здобувачам вищої освіти у підготовці та вивченні тем практичних занять та у процесі самостійної роботи.