Фізика аеродисперсних систем

Постійне посилання зібрання

ISSN 0367-1631

У збірнику «Фізика аеродисперсних систем» представлені результати досліджень тепло- і масообміну в дисперсних системах при перебігу фазових і хімічних перетворень, механізмів утворення дисперсної фази. Аналізується фізика горіння різних речовин, розглядаються критичні умови запалювання і згасання. Розглядаються газодинамічні явища, що визначають процеси переносу дисперсної фази. Представлені результати досліджень електрофізики дисперсних систем і нелінійних процесів, що протікають в димовій плазмі.

Повні тексти видання доступні на сайті Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова за посиланням:
https://lib.onu.edu.ua/fizika-aerodispersnyh-sistem/

Сайт видання: http://fas.onu.edu.ua/

Переглянути