Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9988
Title: Деякі питання кримінально-правової кваліфікації злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості
Authors: Рожко, Т. А.
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Чуваков, Олег Анатолійович
Чуваков, Олег Анатольевич
Chuvakov, Oleh A.
Keywords: ст. 3 Конституції України
злочини проти статевої свободи
покарання
Abstract: Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи є посяганнями на особистість і пов’язані з грубими порушеннями норм суспільної мора- лі, тому кримінальним законодавством за їх вчинення передбачено доволі суворе покарання. Кримінальне право не є позитивним регулятором статевих відносин, воно лише встановлює заборону вчиняти діяння, які явно суперечать принципам так званої статевої моралі, що склалися в суспільстві, і природнім правилам людського співіснування. Від якості норм КК України, що встановлюють відповідальність за порушення статевої недоторканості та статевої свободи, залежить і сам обсяг прав особи у цій сфері суспільного життя і охорона даних благ від злочинних посягань
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9988
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
151-153.pdf187.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.