Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9986
Title: Деякі проблеми застосування амністії в Україні
Authors: Подлісняк, Іван Сергійович
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Павлова, Тетяна Олександрівна
Павлова, Татьяна Александровна
Pavlova, Tetiana O.
Keywords: Кримінальний кодекс України
механізми звільнення
механізм притягнення до кримінальної відповідальності
Abstract: Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [1, ст. 3]. Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України (далі – КК України) визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили. При цьому актуальним для чинного КК України залишаються питання застосування механізмів звільнення від кримінальної відповідальності та покарання. Застосовуючи правовий механізм притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили зло- чин, держава залишає за собою право прощати таких осіб. Однією із форм державного прощення є можливість застосування до осіб, що вчинили злочин, процедури звільнення від відбування покарання на підставі закону України про амністію.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9986
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
149-151.pdf186.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.