Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9985
Title: Основні концепції щодо розуміння правової природи заходів кримінально-правового характеру, які застосовуються до юридичних осіб
Authors: Мироненко, Марія Олександрівна
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Павлова, Тетяна Олександрівна
Павлова, Татьяна Александровна
Pavlova, Tetiana O.
Keywords: кримінальність відповідальность
юридична осіба
корпоративна злочинність
Abstract: Інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб успішно функціонує в зарубіжних країнах, головним чином, на ан- гло-американському правовому просторі [1, с. 125]. Із розвитком соціально-економічних відносин стала стрімко зростати кількість злочинів з боку юридичних осіб, з’являється якісно новий вид злочинності – «корпоративна злочинність», що породжує дискусії щодо кримінально-правового статусу юридичних осіб і в нашій країні.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9985
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
146-148.pdf187.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.