Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9973
Title: Проблема визначення категорії «моральна шкода» у цивільному праві України
Authors: Юренко, Анастасія Вячеславівна
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Валах, Вiкторiя Володимирiвна
Валах, Виктория Владимировна
Valakh, Viktoriia V.
Keywords: право на відшкодування моральної шкоди
визначення немайнової (моральної) шкоди
Abstract: Реалізація права на відшкодування моральної шкоди порізному вбачається як науковцями, так і практиками. Так, відсутність легального визначення немайнової (моральної) шкоди спричинило наявність різних позицій у правовій науці щодо розуміння такої шкоди. Моральна шкода хоч і не є явищем новим і недостатньо дослідженим, але навіть сьогодні викликає певне зацікавлення з боку багатьох науковців, зокрема, М. Галянтича, Г. Коваленка, В. Петренка, В. Чернадчука, С. Шимон, С. Козлової, А. Ерделевського.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9973
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
129-132.pdf193.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.