Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9972
Title: Співвідношення майнових і немайнових благ як об’єктів цивільного права України
Authors: Шолудько, Юлія Олексіївна
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Завертнева-Ярошенко, Валерія Адольфівна
Завертнева-Ярошенко, Валерия Адольфовна
Zavertneva-Yaroshenko, Valeriia A.
Keywords: цивільне право
механізм правового регулювання відносин
Abstract: Відомо, що поняття об’єкта цивільного права є одним з найбільш дискусійних у юридичній літературі. Велика кількість те- оретичних уявлень про нього важко узгоджуються між собою та ускладнюють не тільки розкриття змісту цього поняття, а й визначення специфіки механізму правового регулювання відносин, що виникають стосовно тих чи інших благ. Адже, як зазначають окремі вчені, механізм правового регулювання цивільних відносин перебуває у прямій залежності від характеристики, властивостей об’єктів цивільного права
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9972
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
126-129.pdf192.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.