Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9955
Title: Становлення ядерного права в Україні
Authors: Трамбач, О. В.
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Толкаченко, Олена Володимирівна
Толкаченко, Елена Владимировна
Tolkachenko, Olena V.
Keywords: нормативно-правовий контроль
законодавче виділення діяльності у сфері використання ядерної енергії
Abstract: Енергія атомного ядра стала революційним відкриттям для технічного прогресу у всіх сферах людської діяльності. Наразі вона застосовується людством у військових та медичних цілях, для виробництва електроенергії, у ядерних енергетичних установках і т.д. із-за своїх переваг перед енергетикою інших видів. Це є велика теплотворна здатність ядерного палива (у 2 млн. разів більша, ніж нафти та у 3 млн. разів більша, ніж вугілля), кращі економічні показники, майже нульове забруднення навколишнього середовища. До того ж відпадає потреба використовувати кисень, якого на енергетичні потреби спалюється в 5 раз більше, ніж його споживають усі живі істоти. Крім того, запаси ядерного пального приблизно в 20 раз перевищують запаси органічного палива всіх видів [1].
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9955
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114-117.pdf193.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.