Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9952
Title: Спеціфікація як підстава виникнення права власності
Authors: Скрипник, Артур Владиславович
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Корнеєва, Євгенія Михайлівна
Корнеева, Евгения Михайловна
Korneieva, Yevheniia M.
Keywords: spetificatio
право власності
ст.332 Цивільного кодеску України
Abstract: Переробка речі (spetificatio) як один із способів набуття права власності була відома ще римським юристам. Однак питання про те, кому слід надати право власності на річ коли її переробка була проведена не власником матеріалу, а іншою особою без доручення або без дозволу власника в різні періоди часу не мав однозначної відповіді. Римські юристи вирішували це питання по-різному. Так, одні (сабініанці) вважали справедливим надати право власності на нову річ власнику матеріалів, з якого вона зроблена, у той час як інші (прокуліанці) стверджували, що нова річ повинна належати тому, хто її виробив. І тільки за часів кодифікації Юстініана сформувалось правило, згідно якому нова річ залишається власністю господаря матеріалу, якщо її можна повернути в первинний стан, і, навпаки, надходить до переробника, якщо подібне повернення неможливе і якщо переробник не завинив у недобросовісності [1, с. 325-326].
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9952
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108-110.pdf187.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.