Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9950
Title: Правове регулювання набуття права власності за давністю володіння в україні
Authors: Мартинюк, Лілія Павлівна
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Канзафарова, Ілона Станіславівна
Канзафарова, Илона Станиславовна
Kanzafarova, Ilona S.
Keywords: Інститут набувальної давності
норми про набувальну давність
Abstract: Інститут набувальної давності був відомий ще у Стародавньому Римі, і з часом його було закріплено у законодавстві багатьох країн світу. Для цивільного права України зазначений інститут є відносно новим. Правове регулювання відповідних суспільних відносин в Україні на законодавчому рівні було закріплено у чинному Цивільному кодексі України (далі – ЦК України).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9950
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
102-105.pdf193.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.