Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9949
Title: Укладення правочину в електронній формі
Authors: Кушнір, І. В.
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Валах, Вiкторiя Володимирiвна
Валах, Виктория Владимировна
Valakh, Viktoriia V.
Keywords: віртуальне життя
цивільні правовідносини
нормативно-правове регулювання електронної сфери цивільних відносин
вчинення електронних правочинів
Abstract: На сучасному етапі розвитку світової цивілізації віртуальне життя охопило не лише сфери соціального спілкування, а й значно полегшило процедури придбання певних матеріальних благ [4, c. 11]. Тому з появою нових засобів електронного зв’язку, які стали загальнодоступними для людей, існує реальна можливість вчинення особою за їх допомогою дій, які б спрямовувалися на набуття, зміну та припинення цивільних прав та обов’язків. Сучасні засоби електронного передання даних дають змогу фізичним та юридич- ним особам вільно та оперативно вступати у цивільні правовідносини, реалізуючи при цьому свої права та обов’язки, а тому важливим при цьому є нормативно-правове регулювання електронної сфери цивільних відносин, зокрема вчинення електронних правочинів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9949
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
99-102.pdf197.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.