Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9944
Title: Особливості управління нерухомістю в Україні
Authors: Войтюк, М. А.
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Завертнева-Ярошенко, Валерія Адольфівна
Завертнева-Ярошенко, Валерия Адольфовна
Zavertneva-Yaroshenko, Valeriia A.
Keywords: управління нерухомістю
механізми управління
призначення майна
Abstract: Питанню управління нерухомістю зараз приділяється все більше уваги як з боку власників, так і з боку органів влади. Проблема ефективності управління нерухомістю часто стає темою всіляких виступів, дискусій, круглих столів, наукових конференцій тощо. Це пов’язано, перш за все з ростом масштабів нерухомого майна, утягненого в обіг, складністю й неоднорідністю структури та складу майнових комплексів, збільшенням бюджету власника на управління та розвиток нерухомості. Зрозуміло, що при виборі того чи іншого механізму управління необхідно враховувати призначення майна, його склад, а також завдання та цілі, які власник ставить при його використанні. У наш час проблема управління нерухомістю є дуже гострою через наявність деяких особливостей, які притаманні договору управління нерухомим майном [1]. Саме ці підстави й привели автора до написання тез.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9944
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85-88.pdf193.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.