Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9935
Title: Демократія як основний інструмент побудови громадянського суспільства
Authors: Шевченко, Марія Сергіївна
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Борщевський, Ігор Вячеславович
Борщевский, Игорь Вячеславович
Borshchevskyi, Ihor V.
Keywords: розвиток демократії та громадянського суспільства
правова держава
громадянське суспiльство
демократiя
Abstract: Метою цієї статті є глибоке дослідження і аналіз взаємозалежності розвитку демократії та громадянського суспільства, виявлення певних закономірностей та прогнозування подальших тенденцій розвинення. Серед основних задач можна виділити визначення умов побудови громадянського суспільства i демократичної держави, як супутнiх категорiй; виявлення заходів для підвищення рівня суспільного та державного життя країни; спiввiдношення понять «громадянське суспiльство», «демократiя» i «правова держава». Ця тема є актуальною тому що в Україні сьогодні, як і в багатьох інших державах світу, особистість не користується усіма своїми правами та свободами, які гарантує держава та її основний закон, а громадянське суспільство, в свою чергу є тією ступінню цивілізованості, до якої слід прагнути. I лише в сукупностi iз демократичним режимом вони можуть посприяти формуванню i затвердженню iдеальноi моделi держави – правової держави. Дана тема активно розглядається представниками різних наукових напрямків: філософами, юристами, політологами, соціологами. Серед яких: М.Уолцер та I. Шапiро, А.Уайтхед, Дж.Пірс, А.Фергюсон; Н. Михальченко, Ф. Рудич, А. Пахарєв (укранськi дослiдники).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9935
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60-62.pdf186.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.