Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9925
Title: Інститут громадянства за законодавством України: історико-правовий аналіз
Authors: Котигорох, Н. С.
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Домбровський, Олексій Ілліч
Домбровский, Алексей Ильич
Dombrovskyi, Oleksii I.
Keywords: громадянство
громадянство України
Abstract: Громадянство – юридично визначений, стійкий, необмежений у просторі правовий зв’язок між особою і певною державою, що визначає їхні права та обов’язки. Громадянство передбачає певну сукупність взаємних політичних, соціальних та інших прав та обов’язків. Громадянство – структурний елемент правового статусу особи, який розкриває головний зміст людини і держави, взаємовідносин з державою та суспільством. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом [1, ст.4].
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9925
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45-47.pdf201.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.