Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9921
Title: Відображення принципів міжнародного морського права в Конвенції про режим Чорноморських проток 1936 року
Authors: Фірсов, В. Д.
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 73-ї звітної конференції Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25 квітня 2017 р., м. Одеса. Секція економічних і правових наук / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. А. В. Смітюх. – Одеса : Фенікс, 2017. – 302 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Нігреєва, Олена Олександрівна
Нигреева, Алена Александровна
Nihreieva, Olena O.
Keywords: Конвенція ООН з ММП
регулювання міжнародного морського права
політико-економічної кризи на Близькому Сході та у Причорноморському регіоні
Abstract: Конвенція ООН з міжнародного морського права від 1982 р. (далі – Конвенція ООН з ММП) закріпляє основні засади правового регулювання міжнародного морського права (далі – ММП). Однак ще до набрання чинності цією конвенцією більшість міжнародних нормативних актів у цій галузі було розроблено і впроваджено у правозастосовну практику. У зв’язку з цим постає питання щодо відповідності положень деяких міжнародних конвенцій основним принципам ММП. Зокрема, в умовах політико-економічної кризи на Близькому Сході та у Причорноморському регіоні актуальності набирає проблема застосування норм Конвенції про режим проток, прийнятої у 1936 р. у місті Монтре (далі – Конвенція Монтре) та відповідності цих положень принципам ММП, закріплених у Конвенції ООН з МПП.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9921
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28-30.pdf186.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.