Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9904
Title: Біографія М. І. Савича до одеського періоду: діяльність в Кирило-Мефодієвському братстві
Authors: Кушнір, Тетяна Сергіївна
Citation: Полілог: збірник статей молодих науковців з історії, філософії, культурології
Issue Date: 2014
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Гончарук, Тарас Григорович
Гончарук, Тарас Григорьевич
Honcharuk, Taras H.
Keywords: М. Савич
Кирилло-Мефодіївці
Одеса
революційні ідеї
Харківський університет
Н. Савич
Кирилло-Мефодиевцы
Одесса
революционные идеи
Харьковский университет
N. Savych
members of Cyril and Methodius Society
Odessa
revolutionary ideas
Kharkov University
Series/Report no.: ;Вип. 1
Abstract: Метою статті є розгляд діяльності М.Савича в Кирило-Мефодієвському товаристві. Діяльність М. Савича залишила яскравий слід у історії України та Одеси. Він був видатним членом Кирило-Мефодіївського товариства та значним громадськім діячем. У даній публікації описується його життя і творчість.
Целью статьи является рассмотрение деятельности Н. Савича в Кирилло- Мефодиевском обществе. Деятельность Н. Савича оставила яркий след в истории Украины и Одессы. Он был выдающимся членом Кирилло-Мефодиевского общества и значительным общественным деятелем. В данной публикации описывается его жизнь и творчество.
The aim of the article is to elicit N.Savych's activity at Cyril and Methodius Society. His activity left a deep trail in the history of Ukraine and Odessa. N.Savych was a prominent member of Cyril and Methodius Society and a significant public figure. The artcle reveals his life and activity.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9904
Appears in Collections:Полілог

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
68-72.pdf324.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.