Recent Submissions

 • Сучасні методи та засоби активного навчання органічної хімії 

  Буренкова, Катерина Вікторівна; Буренкова, Екатерина Викторовна; Burenkova, Kateryna V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Стрімке збільшення потоку навчальної інформації, радикальні соціально-економічні, науково-технічні перетворення і концептуальні зміни в структурі та змісті науки зумовили необхідність модернізації освіти. Успішність ...
 • Органолептичні показники якості води 

  Перлова, Ольга Вікторівна; Перлова, Наталія О.; Перлова, Ольга Викторовна; Perlova, Olha V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Нормування якості води полягає у встановленні для води в окремому водному об’єкті сукупності допустимих значень показни- ків її складу і властивостей, в межах яких надійно забезпечується здоров’я населення, сприятливі ...
 • Практикум з органічної хімії 

  Ведута, Віра Василівна; Федько, Надія Федорівна; Шевченко, Ольга Володимирівна; Федько, Надежда Федоровна; Шевченко, Ольга Владимировна; Fedko, Nadiia F.; Shevchenko, Olha V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Органічна хімія є одним з базових предметів, що вивчають студенти хімічних спеціальностей. Він має дуже важливе значення в комплексі спеціальних дисциплін для формування фахівців в галузі хімії, а також у підготовці до ...
 • Лекції з неорганічної хімії (хімія елементів) 

  Кокшарова, Тетяна Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Данний посібник є головним компонентом учбового комплексу з курсі хімії елементів для студентів 1 курсу хімічного факультету