Now showing items 1-20 of 106

  • Дифференциальные свойства функций действительной переменной 

   Кореновский, Анатолий Александрович; Korenovskyi, Anatolii O.; Кореновський, Анатолій Олександрович (1997)
   Данные лекции предназначены для студентов старших курсов математических факультетов университетов. По существу они представляют собой продолжение традиционного в университетской программе курса "Мера и интеграл Лебега", ...
  • Весовые оценки для максимального оператора Харди-Литтлвулда 

   Кореновский, Анатолий Александрович; Кореновський, Анатолій Олександрович; Korenovskyi, Anatolii O. (1998)
   Данный специальный курс предназначен для студентов-математиков, специализирующихся в области теории функций действительного переменного. Его можно воспринимать как первое знакомство с одним из направлений теории функций — ...
  • Методичний посібник до курсу "Функціональний аналіз": для студ. ф-ту прикладної математики та механіки 

   Круглов, Віктор Євгенович; Kruhlov, Viktor Ye.; Круглов, Виктор Евгеньевич (2000)
   Цій методичний посібник відповідає в основному програмі курсу “Функціональний аналіз”, який читається студентам факультету Прикладної математики та механіки. Вивчення курсу функціонального аналізу на українській мові ...
  • Збірник задач з механіки 

   Копійка, Кузьма Михайлович; Поліщук, Дмитро Дмитрович (2001)
   Запропонований посібник є збірником задач з механіки, складених відповідно до програми курсу «Загальна фізика», для фізичних спеціальностей університетів. Він містить понад 200 задач з усіх розділів механіки, розміщених у ...
  • Збірник задач з молекулярної фізики 

   Копійка, Кузьма Михайлович; Поліщук, Дмитро Дмитрович (2002)
   Збірник задач з молекуляної фізики складений відповідно до програми курсу «Загальна фізика» фізичних спеціальностей університетів. Він охоплює основні розділи молекулярної фізики. Кожен розділ збірника має декілька параграфів. ...
  • Теория функций действительного переменного 

   Кореновский, Анатолий Александрович; Кореновський, Анатолій Олександрович; Korenovskyi, Anatolii O. (2005)
   Данный курс лекций был прочитан студентам третьего курса факультета математики Института математики, экономики и механики Одесского госуниверситета в 1996 - 1997 учебном году. Курс рассчитан на два семестра. Он содержит ...
  • Лекції з курсу "Класична механіка" 

   Затовський, Олександр Всеволодович; Олєйнік, Вячеслав Петрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   У природі існує безліч тіл, які в процесі руху настільки мало змінюють свою форму та розміри, що цими змінами можна знехтувати, і вивчати закони їхнього руху у припущенні, що відстані між частинками тіл не змінюються. Такі ...
  • Навчальний посібник з курсу "Рівняння математичної фізики. Метод інтегральних перетворень" 

   Попов, Геннадій Якович; Реут, Виктор Всеволодович; Вайсфельд, Наталя Данилiвна; Круглов, Віктор Євгенович; Vaisfeld, Natalia D.; Круглов, Виктор Евгеньевич; Kruhlov, Viktor Ye.; Реут, Віктор Всеволодович; Reut, Viktor V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   Навчальний посібник має метою доступне та пояснюване багатьма прикладами викладення основного змісту університетського курсу. До нього включений матеріал щодо задачі Штурма-Ліувиля, побудови функції Гріна крайових задач, ...
  • Спектральные методы исследования высокотемпературных систем : учебное пособие 

   Флорко, Александр Васильевич; Шевчук, Владимир Гаврилович; Шевчук, Володимир Гаврилович; Флорко, Олександр Васильйович; Shevchuk, Volodymyr G.; Florko, Oleksandr V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2006)
   В пособии рассмотрены наиболее известные и хорошо отработанные методики исследования конденсированного и газового компонентов горящих систем. Ряд методик сопровождаются практическими рекомендациями и заданиями. Для ...
  • Линейная алгебра ( решение типовых задач ) 

   Варбанец, Павел Дмитриевич; Варбанець, Павло Дмитрович; Varbanets, Pavlo D. (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2007)
   В этом методическом пособии мы будем иметь дело с внешне различными объектами: комплексные числа, системы линейных уравнений, определители, матрицы. Но именно эти объекты составляют основу классической алгебры, которую ...
  • Методичні вказівки до розв'язання задач по темі "Кінематика, поступальний рух" 

   Гоцульський, Володимир Якович; Кондратьєв, Е. М.; Поліщук, Дмитро Дмитрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
   Вміння розв’язувати задачі дозволяє ясніше розуміти суть фізичних явищ, більш свідомо інтерпретувати прикладні питання теорії і впевненіше моделювати реальні події. Сам процес рішення задачі, в першому наближенні, ...
  • Диференціальні рівняння: навч. посіб. для студ. 2 курсу, Ч.2 

   Самкова, Галина Євгенівна; Самкова, Галина Евгеньевна; Samkova, Galina Ye. (2007)
   Самкова, Галина Євгенівна. Диференціальні рівняння [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 2 курсу, Ч.2 / Г. Є. Самкова, О. А. Тінгаєв, Н. В. Шарай; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. диференціальних рівнянь. – ...
  • Линейная алгебра ( решение типовых задач ) 

   Варбанец, Павел Дмитриевич; Varbanets, Pavlo D.; Варбанець, Павло Дмитрович (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2008)
   Линейные пространства и линейные операторы представляют собой начало абстрактной части математики, с которой студенту в дальнейшем неоднократно придется иметь дело.
  • Курс лекций по математическому анализу: : в 2 ч. - Ч. 1 

   Коляда, Виктор Иванович; Кореновский, Анатолий Александрович; Korenovskyi, Anatolii O.; Кореновський, Анатолій Олександрович (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2010)
   данный курс лекций предназначен для студентов математических факультетов. Изложенный материал рассчитан на 280 лекционных часов при условии что имеется примерно столько же практических или лабораторных занятий. Приведена ...
  • Курс загальної астрономії: підручник для студ. вузів 

   Андрієвський, Сергій Михайлович; Климишин, Д. О.; Andrievsky, Serhii M.; Андриевский, Сергей Михайлович (2010)
   У пропонованому підручнику «Курс загальної астрономії» автори намагалися висвітлити основні досягнення у пізнанні Всесвіту. Значну увагу приділено сучасним результатам експериментальних і теоретичних досліджень ближнього ...
  • Методичний посібник з курсу "Захист інформації в комп'ютерних системах" 

   Шпінарьова, Ірина Михайлівна; Геренко, Ольга Андріївна; Шпинарёва, Ирина Михайловна; Shpinarova, Iryna M.; Геренко, Ольга Андреевна; Herenko, Olha A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2010)
   Развитие информационных технологий, их проникновение во все сферы человеческой деятельности приводит к тому, что проблемы информационной безопасности с каждым годом становятся всё более и более актуальными – и одновременно ...
  • Конспект лекційних демонстрацій для середньої школи 

   Поліщук, Дмитро Дмитрович; Шіндер, Семен Анатолійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2010)
   Автори посібника ставили за мету допомогу студентам- практикантам фізичного факультету та молодим вчителям- викладачам фізики, тобто фахівцям, які знайомі із усіма ефектами та явищами, що представляються у відповідних ...
  • Курс лекций по математическому анализу: : в 2 ч. [Ч. 2] 

   Коляда, Виктор Иванович; Кореновский, Анатолий Александрович; Korenovskyi, Anatolii O.; Кореновський, Анатолій Олександрович (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2010)
   Данный курс лекций предназначен для студентов математических факультетов. Изложенный материал рассчитан на 280 лекционных часов при условии, что имеется примерно столько же часов практи- ческих или лабораторных занятий. ...
  • Курс загальної фізики для біологів. Ч. 1 

   Копійка, Кузьма Михайлович; Копійка, Олександр Кузьмич; Копейка, Александр Кузьмич; Kopiika, Oleksandr K. (2010)
   Курс загальної фізики для біологів в трьох частинах, побудований на лекційному матеріалі, який протягом багатьох років викладався студентам на біологічному факультеті Одеського національного уні-верситету імені І.І. ...
  • Методическое пособие по курсу «Язык разметки XML. Часть 1» 

   Геренко, Ольга Андреевна; Розновец, Ольга Игоревна; Пенко, Елена Анатольевна; Розновець, Ольга Ігорівна; Roznovets, Olga I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2010)
   Создание лабораторного практикума по курсу «Язык разметки XML» ставит своей целью: − создание у студентов интереса к изучению курса «Язык разметки XML»; − предоставление студентам необходимой информации по выполнению ...