Останні додані

 • Навчальний посібник з курсу "Рівняння математичної фізики. Метод інтегральних перетворень" 

  Попов, Геннадій Якович; Реут, Виктор Всеволодович; Вайсфельд, Наталя Данилівна; Круглов, Віктор Євгенович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
  Навчальний посібник має метою доступне та пояснюване багатьма прикладами викладення основного змісту університетського курсу. До нього включений матеріал щодо задачі Штурма-Ліувиля, побудови функції Гріна крайових задач, ...
 • Рівняння математичної фізики. Метод ортогональних многочленів 

  Попов, Геннадій Якович; Реут, Віктор Всеволодович; Моісеєв, Миколай Григорович; Вайсфельд, Наталя Данилівна (2010)
  У запропонованому навчальному посібнику викладено метод ортогональних многочленів, проведено його строге математичне обрунтування, введено основні означення, доведено основні теореми щодо швидкості збіжності методу. ...
 • Методи оптимізації та варіаційне числення 

  Яровий, Анатолій Трохимович; Страхов, Євген Михайлович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Посібник складено на основі курсу лекцій, які читаються студентам спеціальності "Математика" в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Розглядаються аналітичні і чисельні методи розв'язування задач ...
 • Невизначений iнтеграл 

  Шанiн, Руслан Васильович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Методичнi вказiвки написано з метою допомоги студентам у формуваннi навичок розв’язання практичних задач з курсу математичного аналiзу. Вони мiстять необхiдний теоретичний матерiал, набiр типових прикладiв з розв’язками ...
 • Коляда, Виктор Иванович. Курс лекций по математическому анализу: : в 2 ч. 

  Коляда, Виктор Иванович; Кореновский, Анатолий Александрович (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2010)
  данный курс лекций предназначен для студентов математических факультетов. Изложенный материал рассчитан на 280 лекционных часов при условии что имеется примерно столько же практических или лабораторных занятий. Приведена ...
 • Introduction to Fourier analysis 

  Kolyada, Viktor I.; Korenovskyi, Anatolyi A. (Odessa I.I. Mechnikov National University, 2015)
  This textbook provides a short introduction to classical Fourier Analysis. It contains basic notions and results related to trigonometric Fourier series, Fourier transforms, and orthogonal Legendre polynomials. The ...