Recent Submissions

 • Хімічна кінетика та масообмін 

  Калинчак, Валерий Владимирович; Черненко, Александр Сергеевич; Калінчак, Валерій Володимирович; Черненко, Олександр Сергійович; Kalinchak, Valerii V.; Chernenko, Oleksandr S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В даному навчальному посібнику представлені теоретичні відомості, які допоможуть студентам визначати теплові ефекти, напрям, а також швидкості протікання гомогенних і гетерогенних хімічних реакцій. Посібник призначений ...
 • Курс загальної фізики для біологів. Ч. 1 

  Копійка, Кузьма Михайлович; Копійка, Олександр Кузьмич (2010)
  Курс загальної фізики для біологів в трьох частинах, побудований на лекційному матеріалі, який протягом багатьох років викладався студентам на біологічному факультеті Одеського національного уні-верситету імені І.І. ...
 • Збірник задач з молекулярної фізики 

  Копійка, Кузьма Михайлович; Поліщук, Дмитро Дмитрович (2002)
  Збірник задач з молекуляної фізики складений відповідно до програми курсу «Загальна фізика» фізичних спеціальностей університетів. Він охоплює основні розділи молекулярної фізики. Кожен розділ збірника має декілька параграфів. ...
 • Збірник задач з механіки 

  Копійка, Кузьма Михайлович; Поліщук, Дмитро Дмитрович (2001)
  Запропонований посібник є збірником задач з механіки, складених відповідно до програми курсу «Загальна фізика», для фізичних спеціальностей університетів. Він містить понад 200 задач з усіх розділів механіки, розміщених у ...
 • Курс загальної фізики для біологів. Ч. 3 

  Копійка, Олександр Кузьмич (2011)
  В третій частині посібника «Курс загальної фізики для біологів» розглянуто основні поняття і закони оптики, атомної та ядерної фізики. Головну увагу приділено розумінню читачем основ і змісту фізичних явищ, а також ...
 • Курс загальної фізики для біологів. Ч. 2. 

  Копійка, Кузьма Михайлович; Копійка, Олександр Кузьмич (2011)
  У другій частині курсу загальної фізики для біологів викладено фізичні основи електрики, магнетизму та електромагнетизму. Головну увагу приділено з’ясуванню суті та змісту законів і понять, що входять до означених розділів ...
 • Химическая кинетика и массообмен 

  Калинчак, Валерий Владимирович; Черненко, Александр Сергеевич; Калінчак, Валерій Володимирович; Черненко, Олександр Сергійович; Kalinchak, Valerii V.; Chernenko, Oleksandr S. (2012)
  Пособие предназначено для индивидуальной работы и самостоятельного ре- шения задач по курсу «Химическая кинетика и массообмен» студентов, спе- циализирующихся на кафедре теплофизики.
 • Прикладная физика аэрозолей 

  Калинчак, Валерий Владимирович; Контуш, Сергей Михайлович; Черненко, Александр Сергеевич; Калінчак, Валерій Володимирович; Контуш, Сергій Михайлович; Черненко, Олександр Сергійович; Kalinchak, Valerii V.; Kontush, Serhii M.; Chernenko, Oleksandr S. (2012)
  Методическое пособие предназначено для практических и лабораторных ра- бот, решения задач из курса «Физика аэрозолей» для студентов кафедры теп- лофизики физического факультета Одесского национального университета им. И.И. ...
 • Механика жидкости и газа 

  Калинчак, Валерий Владимирович; Черненко, Александр Сергеевич; Калінчак, Валерій Володимирович; Черненко, Олександр Сергійович; Kalinchak, Valerii V.; Chernenko, Oleksandr S. (2013)
  Научное издание содержит конспект лекций для части спецкурса «Механика жидкости и газа и физика аэрозолей», который читается на кафедре теплофизике Одесского националь- ного университета имени И.И. Мечникова.
 • Основи астрофізики 

  Панько, Олена Олексіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Завдання до самостійної роботи «Основи астрофізики» створено до курсу «Загальна астрономія», що входить до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки бакалавра напряму 104 – фізика та астрономія. ...
 • Кінематика та фізика тіл Сонячної системи 

  Панько, Олена Олексіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Завдання до самостійної роботи «Кінематика та фізика тіл Сонячної системи» створено до курсу «Загальна астрономія», що входить до освітньо- професійної/освітньо-наукової програми підготовки бакалавра напряму 104 – ...
 • Зоряне небо та небесна сфера 

  Панько, Олена Олексіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Завдання до самостійної роботи «Зоряне небо та небесна сфера» створено до курсу «Загальна астрономія», що входить до освітньо-професійної/освітньо-наукової програми підготовки бакалавра напряму 104 – фізика та астрономія. ...
 • Теоретичні основи наноелектроніки : конспект лекцій 

  Адамян, Вадим Мовсесович; Завальнюк, Володимир Вікторович; Adamyan, Vadym M. (2016)
  В лекціях розглядаються основні принципи квантової наноелектроніки, особливості переносу заряду, тепла і спіну та квантові інтерференційні ефекти в електронних наносхемах, простіші моделі базових елементів наноелектрон ...
 • Комп'ютерне моделювання фізичних процесів у середовищі WolframMathematica (інтерактивний навчальний посібник) 

  Кулінський, Володимир Леонідович (2016)
  Посібник містить інтерактивні ноутбуки та шаблони для виконання завданнь по курсу. Посібник призначено для студентів першого курсу магістратури ОНУ імені І.І. Мечникова спеціальності «Фізика та астрономія». Публікується ...
 • Методичні вказівки для самостійної роботи з дисціплини "Економетрика". [Ч. Б] 

  Яровий, Анатолій Трохимович; Страхов, Євген Михайлович; Страхов, Евгений Михайлович; Яровой, Анатолий Трофимович; Strakhov, Yevhen M.; Yarovyi, Anatoliy T. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Методичні вказвки для самостійної роботи з дисципліни "Економетрика" дя студентів напрямків підготовки 6.040201 математика, 6.040301 прикладна математика, 6.030501 економічна теорія, 6.030203 міжнародні економічні відносини, ...
 • Методичні вказівки для самостійної роботи з дисціплини "Економетрика". [Ч. А] 

  Яровий, Анатолій Трохимович; Страхов, Євген Михайлович; Страхов, Евгений Михайлович; Яровой, Анатолий Трофимович; Strakhov, Yevhen M.; Yarovyi, Anatoliy T. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Методичні вказвки для самостійної роботи з дисципліни "Економетрика" дя студентів напрямків підготовки 6.040201 математика, 6.040301 прикладна математика, 6.030501 економічна теорія, 6.030203 міжнародні економічні відносини, ...
 • Курс загальної фізики [Т.4 : Оптика] 

  Сминтина, Валентин Андрійович; Ваксман, Юрій Федорович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
  Підручник є четвертим томом «Курсу загальної фізики». У ньому викладено основи електромагнітної та квантової природи світла. Поряд з класичними питаннями оптики розглянуто її сучасні напрями: оптичні квантові генератори ...
 • Інтегральне числення функцій багатьох змінних 

  Щоголев, Сергій Авенірович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Навчально-методичний посібник написано відповідно до навчальної програми дисципліни «Математичний аналіз» для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями «фізика», «прикладна фізика», «астроном ...
 • Диференціальні рівняння: навч. посіб. для студ. 2 курсу, Ч.2 

  Самкова, Галина Євгенівна (2007)
  Самкова, Галина Євгенівна. Диференціальні рівняння [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. 2 курсу, Ч.2 / Г. Є. Самкова, О. А. Тінгаєв, Н. В. Шарай; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІМЕМ, Каф. диференціальних рівнянь. – ...
 • Збірник тестових завдань з вищої алгебри 

  Савастру, Ольга Володимирівна (2014)
  Як відомо, одним із заходів, спрямованих на підвищення якості вищої освіти є застосування тестового контролю як ефективного методу діагностики рівня засвоєння навчального матеріалу. Пропонований збірник тестових завдань ...

View more