Останні додані

 • Економічна теорія 

  Нікола, Світлана Олегівна; Ніколаєв, Юрій Олегович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  У навчально-методичному посібнику висвітлено комплекс питань щодо розвитку теорії та сучасного стану національної і світової економіки. Посібник містить графіки, таблиці, схеми, необхідні статистичні дані, які дають змогу ...
 • Історія економіки та економічної думки 

  Нікола, Світлана Олегівна; Ніколаєв, Юрій Олегович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Навчально-методичний посібник містить систематичний виклад базового матеріалу навчальної дисципліни "Історія економіки та економічної думки". На методологічному підґрунті цивілізаційної парадигми розкрито генезис та розвиток ...
 • The course of lectures of general psychology 

  Budiyanskiy, Mykola F.; Vishtalenko, E. D.; Yung, N. V. (Odessa I.I. Mechnikov National University, 2017)
  To begin studying such a psychical process as "Perception" it is necessary to clear up the idea of the following positions: the essence of perception process, apperception as the man’s past experience and perception as a ...
 • The course of lectures of general psychology 

  Budiyanskiy, Mykola F.; Vishtalenko, E. D.; Yung, N. V. (Odessa I.I. Mechnikov National University, 2016)
  In the study of this subject it is advisable to focus on two main issues: 1. The definition of psychology as a science and the emergence of the subject of psychology. 2. Evolution psychic and mental reflection is a subjective ...
 • Сімейні детермінанти формування особистості дитини 

  Кіреєва, Зоя Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
  Навчально-методичний посібник містить тези основного теоретичного матеріалу спецпрактикуму «Сімейні детермінанти формування особистості дитини» та практичні завдання і питання, які сприятимуть глибокому володінню матеріалом, ...
 • Психодиагностика индивидуально-типологических особенностей личности 

  Акимова, Лариса Наумовна; Мостовая, Татьяна Дмитриевна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2013)
  Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Психология». Основным содержанием данного учебного пособия является инструментальный блок, представленный наиболее известными, ...