Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9660
Title: Флотосорбційний метод очистки технологічних водних розчинів від аніонних поверхнево-активних речовин перед їх біологічним окисненням
Authors: Волювач, Ольга В'ячеславівна
Пузирьова, І. В.
Гудзенко, Тетяна Василівна
Іваниця, Володимир Олексійович
Беляєва, Тамара Олексіївна
Конуп, Ігор Петрович
Горшкова, Олена Георгіївна
Кюрчубаш, Лариса Володимирівна
Гричулевич, Валентина Володимирівна
Воронцова, Олена Валентинівна
Voliuvach, Olha V.
Волювач, Ольга Вячеславовна
Horshkova, Olena H.
Горшкова, Елена Георгиевна
Иваница, Владимир Алексеевич
Ivanytsia, Volodymyr O.
Konup, Ihor P.
Конуп, Игорь Петрович
Gudzenko, Tetiana V.
Гудзенко, Татьяна Васильевна
Citation: Сучасні проблеми біології, екології та хімії: збірка матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біологічного факультету, 11-13 травня 2012 року, м. Запоріжжя
Issue Date: 2012
Keywords: очистка технологічних водних розчинів
флотосорбційний метод
метод флотосорбції
поверхнево-активні речовини - ПАР
аніонні ПАР
Abstract: Аніонні поверхнево-активні речовини (АПАР: алкілсульфати натрію, сульфонол НП-3) дуже часто присутні у стічних водах різних підприємств, у тому числі і залізничного транспорту, оскільки входять до основного складу миючих засобів, стабілізаторів емульсій тощо. Найчастіше на об’єктах обслуговувальних комбінатів по миттю вагонів відсутнє спеціальне обладнання, що було б призначено для очистки відпрацьованих технологічних водних розчинів від АПАР і супутніх забруднювачів органічної та неорганічної природи. Для їх сумісного вилучення користуються методами хімічного осадження, коагуляції, флокуляції, однак при цьому виникає додаткова проблема утилізації об’ємних осадів. Використання на таких комбінатах ефективних екологічно безпечних методів очистки принесло б економічний ефект від роботи (у випадку його відсутності) замкнутого водопостачання і екологічний - при вирішенні питання про охорону навколишнього середовища. До числа методів, що не потребують значних енерговитрат і коштовних реагентів, відноситься метод флотосорбції з використанням в якості сорбентів (флотаційні носії) легкодоступних природних речовин - глинисті мінерали, крохмаль тощо.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9660
Appears in Collections:Статті та доповіді БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
388-389.pdf249.28 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.