Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9659
Title: Очистка техногенних розчинів від поверхнево-активних речовин і іонів важких металів за допомогою спеціально оброблених глинистих мінералів і біосорбентів
Authors: Волювач, Ольга В'ячеславівна
Пузирьова, І. В.
Гудзенко, Тетяна Василівна
Іваниця, Володимир Олексійович
Беляєва, Тамара Олексіївна
Конуп, Ігор Петрович
Горшкова, Олена Георгіївна
Уманець, Анастасія Сергіївна
Цибуляк, Ганна Михайлівна
Перепелиця, Наталія Олександрівна
Voliuvach, Olha V.
Волювач, Ольга Вячеславовна
Horshkova, Olena H.
Горшкова, Елена Георгиевна
Ivanytsia, Volodymyr O.
Иваница, Владимир Алексеевич
Конуп, Игорь Петрович
Konup, Ihor P.
Гудзенко, Татьяна Васильевна
Gudzenko, Tetiana V.
Citation: Сучасні проблеми біології, екології та хімії: збірка матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біологічного факультету, 11-13 травня 2012 року, м. Запоріжжя
Issue Date: 2012
Keywords: очистка води
іони важких металів - ІВМ
поверхнево-активні речовини - ПАР
Abstract: Незважаючи на різноманіття фізико-хімічних і біохімічних методів очистки води від високотоксичних неорганічних (іони важких металів - ІВМ) і органічних (поверхнево- активні речовини - ПАР) речовин проблема їх ефективного вилучення із технологічних водних розчинів промислових підприємств, заводів (цех гальваніки, лакофарбовий завод тощо), у стічних водах яких вони присутні внаслідок їх використання на певних стадіях технологічного процесу, досі залишається актуальною проблемою. І лише комплексний підхід до вирішення цієї проблеми може дати очікуваний екологічний і економічний результат.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/9659
Appears in Collections:Статті та доповіді БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
387-388.pdf212.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.