Останні додані

 • Восприятие времени в измененном состоянии сознания 

  Иванов, Сергей Владимирович (Одеський національний університет імені І .І.Мечникова, 2018)
  Феномен изменения времени в состоянии транса известен давно. И он может оказывать позитивное влияние на деятельность человека, ускоряя или замедляя его течение, что иногда приводит к другим состояниям, которые могут быть ...
 • Проблема типології мовних особистостей 

  Романченко, Алла Петрівна; Романченко, Алла Петровна; Romanchenko, Alla P. (2016)
  У статті розглянуто питання типології мовних особистостей, розроблюване сучасними дослідниками, установлено витоки опрацювання проблеми, схарактеризовано відомі класифікації та принципи виокремлення типів мовних особистостей, ...
 • Особенности восприятия времени у людей с разными типами темперамента 

  Назарова, Мария Валентиновна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Время существует объективно, непрерывно одна минута сменяет другую, один день - другой, проходят месяцы, годы, века. Но, несмотря на то, что ход времени во всем мире подчиняется одним и тем же законам, для каждого отдельного ...
 • Связь экзистенциальной исполненности с переживанием времени личностью 

  Кононенко, Кирилл Алексеевич (Одеський національний університет імені І .І.Мечникова, 2018)
  Время является такой же объективно существующей реальностью, как и пространство, поскольку все явления действительности существуют не только в пространстве, но и во времени. В качестве объекта познания, время является ...
 • Единица времени индивида, как фундаментальный параметр психики в работах Б. И.Цуканова 

  Колесникова, Нина Васильевна (Одеський національний університет імені І .І.Мечникова, 2018)
  Как часто мы слышим выражения «мне не хватило времени», «я опять опаздываю», «уже поздно», «я успел» и т.д. Человек в любой своей деятельности опирается на время. Так что такое время? Человек создает время или время человека? ...
 • Восприятие времени в измененном состоянии сознания 

  Иванов, Сергей Владимирович (Одеський національний університет імені І .І.Мечникова, 2018)
  Феномен изменения времени в состоянии транса известен давно. И он может оказывать позитивное влияние на деятельность человека, ускоряя или замедляя его течение, что иногда приводит к другим состояниям, которые могут быть ...
 • Время как последовательный синтез 

  Ковтун, Елена Андреевна (2018)
  Несмотря на долгую историю изучения категории времени и множества подходов в психологии, затрагивающих вопросы его восприятия, мы считаем любопытным обратиться к работам родоначальника немецкой классической философии и ...
 • Хронотипы человека и их изменение на протяжении жизни 

  Иоанно, Елена Всеволодовна (2018)
  Все мы замечали, как изменяется наша активность в течение дня. Мы то готовы «горы свернуть», у нас полно энергии и энтузиазма, то чувствуем полный упадок сил, когда малейшее действие кажется нам титаническим трудом. Но, ...
 • Время как парадоксальная реальность субъекта 

  Буганова, Ванда Николаевна (2018)
  Природа времени сложна и неоднозначна. С давних пор ученые и мыслители, при чем в самых разных областях – в философии, психологии, физике – пытались определить, что есть время и каковы его свойства. Тем не менее, до сих ...
 • Особливості внутрішньоособистістих конфліктів у підлітків з неповних сімей з різним типом материнського виховання 

  Гусакова, Карина Віталіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Сучасна Україна переживає один з найбільш важливих і складних моментів в історії свого розвитку. В період гострої економічної і політичної криз, обумовлених початком трансформаційних процесів, статистика щодо кількості ...
 • Особливості професійного мислення музикантів-виконавців 

  Дідик, Анастасія Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В основі сучасної концепції змісту музичної освіти і виконавчої творчості лежить мета виховання музиканта нової формації – особистості, здатної до творчої самореалізації. Однак на цьому шляху сьогодні є цілий ряд проблем, ...
 • Психологічно- соціальний аспект самотності в сучасному суспільстві 

  Демченко, Наталя Юріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  . В современном мире люди все чаще и все острее испытывают чувство одиночества, но в то же время каждый воспринимает и оценивает его по-своему. Ни в науке, ни в массовом сознании нет общепринятого понимания этого феномена, ...
 • Шгр як показник емоційного відклику на зображення стимульного матеріалу проективних технік та методик 

  Чиркова, Марія Олексіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Темп життя сучасного суспільства, що постійно прискорюється, соціальні зміни, ускладнення і збільшення потоку інформації – все це призводить до значних змін в процесі пізнання навколишнього світу і вироблення своєї ...
 • Особливості прояву тривожності у дітей дошкільного віку (гендерний аспект) 

  Черниш, Віктор Дмитрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В даний час зростає інтерес до вивчення проблеми тривожності. Це пов'язано з тим, що велика кількість дітей відчувають, емоційну напруженість, занепокоєння, тривогу і страхи. Як вказують літературні джерела, високий рівень ...
 • Ефективність кластерної стратегії розвитку економіки Південного регіону 

  Махновська, Н. Д. (2010)
  В статті розглянуті основні напрямки формування кластерної стратегії розвитку економіки Південного регіону. Визначені методи та фінансовий механізм реалізації стратегії. Наведена формула розрахунку економічного ефекту від ...
 • Стратегічний альянс як передумова створення національних кластерів 

  Махновська, Н. Д.; Жаданова, Ю. О.; Журавльова, Тетяна Олександрівна; Петрашевська, А. Д. (2012)
  У статті розглянуто сучасні напрями формування стратегічних альянсів в умовах міжнародної економіки. Визначено характерні риси стратегічного альянсу, розглянуто процеси творення операційної та фінансової синергії, яка дає ...
 • Методологічний підхід до оцінки економічної ефективності захисту інформації 

  Спільна, Н. П.; Махновська, Н. Д. (2012)
  З розвитком і ускладненням засобів, методів і процесів обробки інформації підвищується залежність сучасного суспільства від ступеня безпеки використовуваних їм інформаційних технологій. Захист інформації (ЗІ) є однією з ...
 • Концептуальні основи управління партнерських відносин в інтегрованих корпоративних структурах 

  Махновська, Н. Д. (2012)
  Ринкова економіка характеризується багаточисленними формами власності та бізнес-взаємодіями підприємств. Поштовхом для знаходження нових ефективних форм таких партнерських відносин є постійно зростаюча конкуренція. Деякі ...
 • Маркетингова стратегія розвитку національних кластерів 

  Махновська, Н. Д.; Задорожнюк, Н. О. (2013)
  У статті розглянуто основні характеристики кластера, передумови для забезпечення ефективного функціонування кластерів, формування загальної та маркетингової стратегій розвитку національних кластерів.
 • Исследование современного состояния банковского сектора Украины 

  Маслий, Наталья Дмитриевна; Мальченко, А. В. (2016)
  В статье рассмотрены основные тенденции и проблемы функционирования современного банковского сектора Украины. Проанализированы действия по обеспечению стабильности банковского сектора в экономике Украины. Приведены ...

View more